Milí lékaři a zdravotničtí profesionálové, srdečně vás zveme k partnerství s naším domácím hospicem. Vaše role v péči o pacienty je nepostradatelná a my bychom rádi spolupracovali s vámi, aby vaši pacienti mohli prožít poslední dny svého života s maximální péčí a důstojností. Společně můžeme poskytnout komplexní a soucitnou péči, která zahrnuje podporu v domácím prostředí pacienta. Připojte se k nám a pomozte nám vytvářet lepší zítřky pro ty, kteří to nejvíce potřebují.

PRO OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘE

S naším domácím hospicem můžete poskytovat pacientům v terminálním stadiu onemocnění teplo a podporu přímo v jejich domovech. Společně se můžeme zaměřit na zmírnění bolesti a nepříjemných příznaků, zatímco si uchováváme závazek k důstojnosti a kvalitě života našich pacientů. Vaše spolupráce nám umožní efektivněji se soustředit na symptomatickou péči a nabídnout podporu jak rodinám pacientů, tak pečujícím osobám, které ocení vaši profesionalitu a empatii. Schází Vám o specializované mobilní paliativní péči potřebné informace? Nabízíme Vám odborné individuální konzultace.

Poskytujeme paliativní péči ve středočeském kraji
Beroun, Kladno, Praha-západ, Příbram a Rakovník


PÉČE O VAŠE PACIENTY

Zaměřujeme na vzájemnou spolupráci s lékaři a zdravotnickými profesionály. Naším cílem je poskytnout vám důležité informace o možnostech domácí hospicové péče, kterou můžeme nabídnout vašim pacientům. Společně můžeme pracovat na tom, aby pacienti prožívali poslední dny svého života s důstojností a v pohodlí domova. Tato sekce vás provede kroky k navázání účinné spolupráce a poskytne informace potřebné pro nejlepší péči o vaše pacienty.

Jak postupovat pro zajištění služby vašemu pacientovi?

  • Navážte kontakt s poskytovatelem domácí hospicové péče ve vašem regionu. Případně můžete tuto informaci předat rodině nebo blízkým pacienta.
  • Pokud se pacient rozhodne pro naši službu, můžete zůstat v kontaktu a dostávat pravidelnou zpětnou vazbu o jeho stavu.
  • Mobilní specializovaná paliativní péče je od 1. 1. 2018 hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Je důležité ověřit, zda má poskytovatel péče uzavřenou smlouvu s pojišťovnou pacienta, aby byla péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
  • Rozhodnutí o přijetí pacienta do péče dělá paliativní lékař z našeho týmu.
  • Pro přijetí pacienta je nutné zajistit nepřetržitý 24hodinový dohled blízkou osobou.
  • Kromě lékařské péče nabízíme také rozsáhlé nezdravotnické služby, jako je sociální, psychologická a pastorační podpora.
  • Náklady na mobilní paliativní péči nejsou zahrnuty do běžných výdajů praktického lékaře.

"Společně pro důstojnou péči posledních dnů..."

Domácí hospic Mezi břehy

KONTAKT
 

Informace pro odbornou veřejnost o možnostech domácí hospicové péče vám ráda poskytne
odborná zdravotnická metodička Důstojného odchodu - Kamila Sevelková DiS.:

na telefonním čísle: +420 601 212 442

nebo e-mailem na: sevelkova@dustojnyodchod.cz