Město Beroun podpořilo Domácí hospic Mezi břehy

Ačkoliv náš Domácí hospic Mezi břehy zahájil svou činnost 1.1.2023, město Beroun nás hned v našich začátcích podpořilo poskytnutím grantu. A my si této podpory nesmírně vážíme!

Poskytnuté finance jsme využili na nákup kancelářských potřeb, hygienických potřeb a na tisk propagačních materiálů. Zejména v počátcích našeho fungování pro nás všechny uvedené položky byly důležité a pomoc pro nás tak byla ze strany města velmi přínosná.

Děkujeme Městu Beroun za důvěru!