Děkujeme za podporu Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové

Děkujeme Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlovéza nadační příspěvek ve výši 30 000 Kč z programu podpory paliativní péče pro náš Domácí hospic Mezi břehy.

Z finančního daru jsme uhradili vzdělávací aktivity pro sociální pracovnice a zakoupili jsme pro naše zdravotní sestřičky, a hlavně pro naše klienty, také velmi potřebný oxygenátor.

Velmi si vážíme vaší projevené důvěry! Děkujeme, že díky vám můžeme růst a pomáhat... <3