Děkujeme za podporu Středočeskému kraji

Děkujeme za podporu Středočeskému kraji, který skrze dotace podpořil sociální poradenství pro Domácí hospic Mezi břehy. Velká část naší práce tak mohla být právě díky financím od Středočeského kraje realizována. 

Tato podpora je pro nás zejména v prvním roce fungování nesmírně důležitá a věříme, že v dalších letech budeme naplňovat naše poslání i díky vám stále lépe a ve větším rozsahu pro více klientů.

Dotační řízení 2023