PRO ZÁJEMCE O HOSPICOVOU PÉČI

Domácí hospicová péče pomáhá a podporuje nevyléčitelně nemocné v situaci, kde není k dispozici léčba vedoucí k uzdravení a člověk si přeje prožít poslední období svého života doma, v kruhu svých blízkých.  Naším cílem je co nejvíce zmírnit negativní příznaky nemoci a zachovat co nejvyšší možnou kvalitu a důstojnost života.

Zdravotní část péče je zaměřena na symptomy nemoci, ne na její příčinu. Péče a podpora ze strany hospice je určena také rodině nemocného, jeho pečujícím blízkým.

Péči poskytujeme na území okresu: Beroun, Kladno, Praha-západ, Příbram, Rakovník

Podmínky pro přijetí nemocného do domácí hospicové péče

 • Nevyléčitelně nemocný je v terminálním stadiu onemocnění (nejen onkologického), tedy v konečné fázi nemoci.
 • Byla mu ukončena aktivní léčba a ošetřujícím lékařem nebo praktickým lékařem mu byla doporučena domácí hospicová péče.
 • K přijetí do péče není potřeba vyplňovat žádost.
 • Podmínkou přijetí do péče je celodenní (24 h) přítomnost pečující osoby, která bude péči o nemocného zajišťovat a bude komunikovat s hospicem. V roli pečujícího je možné se střídat.
 • Nemocný a jeho pečující souhlasí s péčí multidisciplinárního týmu (lékař, zdravotní sestra, sociální pracovník a další členové týmu).
 • O přijetí pacienta do domácí hospicové péče rozhoduje lékař hospice – lékař atestovaný v oboru paliativní medicíny.

Co je součástí péče

 • Péče je poskytována nepřetržitě (24 hodin/7 dní v týdnu) dle stavu nemocného a potřeb rodiny. Je hrazena zdravotní pojišťovnou. Nemocný hospici nehradí poplatek za péči, doplácí pouze doplatky za léky.
 • Péče je postavena na individuálním přístupu a plánu péče, na kterém se podílí nemocný a jeho blízcí.
 • Zdarma nabízíme odborné poradenství přímo u Vás doma, v naší poradně nebo telefonicky a písemně e-mailem.
 • Pečujícím nabízíme odlehčovací službu (pomoc s péčí o nemocného, zastoupení v případě nepřítomnosti (služba je hrazená – úhrada 135 až 155 Kč za hodinu dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách).
 • Nabízíme bezplatně službu psychologa a duchovního.
 • Pomůžeme vám zajistit vhodné kompenzační pomůcky (např. polohovací lůžko a další pomůcky).  

Chcete zažádat o příjem do péče?                    Potřebujete více informací ke službám hospice?

KONTAKTUJTE NÁS NA tel.: 725 519 173

Kontakt v pracovní dny 8:00 - 15:00 

poradna@dustojnyodchod.cz     

                                                                                                        

Spolu na cestě...

Domácí hospic Mezi břehy