Domácí hospicová péče

Od roku 2018 je mobilní specializovaná paliativní péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Náš paliativní tým se ovšem do poskytování MSPP zapojil již v roce 2017 v rámci pilotního projektu VZP. Momentálně pečujeme o klienty v okresech Beroun, Kladno a také Praha - západ, Rakovník nebo Příbram. Péče probíhá doma, tedy ve vlastním sociálním prostředí nemocného.

Náš tým je tvořen lékaři, zdravotními sestrami, sociálními pracovnicemi a dalšími odborníky, kteří pracují v domácím hospici. Odborným zástupcem je MUDr. Adam Houska. Sesterský tým pak absolvoval intenzivní mezinárodní kurz ELNEC pro poskytování domácí hospicové péče.

V případě potřeby je možné využít sociálních služeb a to terénních odlehčovacích a nabízíme také pomoc naší odborné poradny,  která funguje v ambulantní i terénní formě. Poradenství je poskytováno zdarma pro klienty naší hospicové péče (nemocného a jeho blízké), ale také pro zájemce o službu z řad laické i odborné veřejnosti. V rámci péče je možné využít služeb psychologa, duchovního a dalších spolupracovníků. 

KONTAKTY

Mobilní specializovaná paliativní péče - Ivana Růžičková - vrchní sestra, 725 519 173

Sociální služby - Lucie Trpkošová - vedoucí sociální pracovnice, 602 762 209 (poradna@dustojnyodchod.cz)