Pro veřejnost

Chcete-li vyžít služeb mobilní specializované paliativní péče, doporučujeme dodržet následující postup:

1) Nejdříve ze všeho vyhledejte nejbližší poskytovatele této služby. V současnosti pracujeme na vytvoření přehledné interaktivní mapy, která Vám s tím pomůže.

2) Pokud máte sepsaný jejich seznam, kontaktujte je a domluvte si osobní návštěvu, případně telefonickou konzultaci.

3) Mobilní specializovaná paliativní péče je od 1. 1. 2018 hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Nicméně realita je taková, že ne všichni poskytovatelé mají s pojišťovnami uzavřeny patřičné smlouvy. Během zmíněné návštěvy či konzultace proto doporučujeme ověřit, jestli má vybraný poskytovatel podepsanou smlouvu právě s Vaší pojišťovnou..

4) Dále je potřeba vědět, že o přijetí klienta do péče rozhoduje lékař/paliatr daného poskytovatele mobilní specializované paliativní péče nikoli praktický lékař.

5) Pamatujte přitom na to, že podmínkou pro přijetí klienta do péče v domácím prostředí je zajištění 24h dohledu nad klientem některým z členů rodiny či blízkých osob.

6) Jednou z velkých výhod této služby je, že klientům a jeho blízkým nabízí kromě dalšího i možnost využití nezdravotnických služeb (sociální pracovnice, psychologická či pastorační pomoc). Promluvte si o tom s lékařem/paliatrem.

Pro další informace pište na email info@dustojnyodchod.cz.