Lekářům

Schází Vám o specializované mobilní paliativní péči potřebné informace? Nabízíme Vám odborné individuální konzultace.

V současné době působíme především v západní části Středočeského kraje.  Navštívili jsme desítky lékařů v okresech Beroun, Kladno, Příbram, Praha - západ a Rakovník. Představili jsme jim fungování mobilní specializované paliativní péče a předali jim základní informace k nové odbornosti. Výhledově máme v plánu pokrýt zbytek kraje a následně i další regiony v ČR. Pro lékaře připravujeme praktický informační leták, který budou moci předávat i svým pacientům.

Zde přinášíme jednoduchý návod, jak postupovat pro zajištění služby Vašemu pacientovi:

  1. Nejdříve kontaktujte poskytovatele těchto služeb ve Vašem regionu. Případně kontakt předejte přímo rodině či blízkým pacienta.
  2. Pokud se pacient rozhodne tuto službu využít, i nadále může mít praktický lékař či ambulantní specialista přehled o jeho stavu. Stačí se domluvit na zpětné vazbě od poskytovatele mobilní hospicové péče.
  3. Mobilní specializovaná paliativní péče je od 1. 1. 2018 hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Nicméně realita je taková, že ne všichni poskytovatelé mají s pojišťovnami uzavřeny patřičné smlouvy. Je proto nutné ověřit, jestli má vybraný poskytovatel podepsanou smlouvu s pojišťovnou pacienta.
  4. Přijetí paliativního klienta do péče určuje lékař/paliatr daného poskytovatele.
  5. Podmínkou pro přijetí klienta do péče v domácím prostředí je zajištění 24h dohledu nad pacientem některým z členů rodiny či blízkých osob.
  6. Jednou z velkých výhod této služby je, že klientům a jeho blízkým nabízí kromě dalšího i možnost využití nezdravotnických služeb (sociální pracovnice, psychologická či pastorační pomoc). Jedná se o multi-oborovou spolupráci, která zajistí komplexní péči o pacienta v terminálním stavu.
  7. Finance potřebné na mobilní specializovanou paliativní péči nejdou praktickému lékaři do nákladů.

Informace pro odbornou veřejnost o možnostech domácí hospicové péče vám ráda poskytne Kamila Sevelková DiS., odborný zdravotnický metodik Důstojného odchodu:

+ 420 601 212 442, sevelkova@dustojnyodchod.cz