Pomoc ukrajinským pacientům v dialyzačním programu

Pomáháme hledat cestu…nejen dialyzovaným pacientům z Ukrajiny

Pomoc dialyzovaným

Ruská válečná agrese z Ukrajiny vyhnala už více než 3 miliony lidí. Tato situace je mimořádně náročná pro všechny, ale pro mnoho lidí je ještě o něco složitější. My jsme se rozhodli pomáhat těm, kteří patří mezi ty více ohrožené – dialyzovaným pacientům.

Riskovat život a zůstat v zemi, kde je válka nebo riskovat život a vydat se na nejistou cestu se závažným zdravotním omezením? Pro dialyzované pacienty jsou tohle doslova „otázky života a smrti“, protože musí absolvovat dialýzu každé 2-3 dny. Každý den navíc vede k prudkému zhoršení jejich stavu a je život ohrožující.

Proto vznikl tento projekt. Pomáháme dialyzovaným překonat strach z cesty, zajistíme plynulý transfer, poskytujeme téměř non stop informační servis, dlouhodobé ubytování a hlavně kvalitní lékařskou péči Dialýzy a.s. v Berouně. Po příjezdu zařizujeme vybavení bytů, lidé jsou často bez finančních prostředků, proto řešíme i zajištění základních potravin nebo materiální pomoc. Snažíme se celou komunitu podporovat i v dalších činnostech, mají možnost využít lekce českého jazyka nebo naší asistenci na úřadech. Pokud je pacient vhodný pro peritoneální dialýzu či hemodialýzu v domácím prostředí, a nemusí navštěvovat dialyzační středisko je směřován do Centra domácí péče v Berouně, které tyto zdravotní úkony v domácím prostředí poskytuje.

 

KDO SBÍRKU ORGANIZUJE?

Za všech okolností dělejme vše, jak nejlépe dovedeme, ne více, ne méně. Tohle motto má Dialýza a.s. v Berouně (nejen na svých webových stránkách) již mnoho let. Má ještě pokračování -  ale mějme na mysli, že naše nejlepší konání nebude v každém momentě stejné. A to přesně vystihuje myšlenku našeho projektu “Dialýza Beroun pomáhá”. Cítíme, že v těchto momentech je potřeba dělat to „nejlepší“ vlastně ještě nějak lépe…

Od myšlenky k základní realizaci uběhly necelé dva dny. A to i díky tomu, že zdravotnickému personálu s realizací pomáhají pracovníci berounské neziskové organizace Důstojný odchod z.ú., kteří se původně věnují osvětě a propagaci domácí hospicové péče. V této situaci ovšem organizují s pracovníky společnosti Dialýza a.s. pomoc ukrajinským pacientům v dialzyzačním programu. Hned pár hodin po spuštění projektu nás kontaktovali první dva pacienti a bylo jasné, že pomoc pro dialyzované pacienty na Ukrajině bude velmi potřebná. A z našeho prvotního přání pomoci několika málo pacientům, se nám podařilo dopravit do Berouna už téměř desítku pacientů a jejich rodin. Další jsou na cestě a s mnoha jsme zatím jen v kontaktu a hledáme nejlepší řešení pro jejich konkrétní potřeby. Každý den nás kontaktují noví lidé s prosbou o pomoc a projekt se tak neustále v rychlém tempu rozrůstá.

Pomáháme s koordinací cesty, s vyřízením potřebných dokumentů, zajišťujeme ubytování, návštěvy úřadů, materiální pomoc, lekce českého jazyka a celkově se snažíme o začlenění těchto lidí do společnosti. Jako velmi důležité vnímáme to, že už samotná existence takového projektu může dodat dialyzovaným pacientům odvahu a motivaci vydat se na cestu do bezpečí.

PROČ PRÁVĚ DIALYZOVANÍ PACIENTI?

Léčba dialýzou je velmi specifická – pacienti musí absolvovat dialýzu pravidelně jednou za 2-3 dny a přerušení léčby na útěku jim může způsobit vážné zdravotní problémy a ohrožení života. Pacientům při vysazení dialýzy hrozí zástava srdce, kterou způsobuje vysoká hladina draslíku v krvi, nebo mohou být příliš zavodnění, což vede k otoku plic.

Celkově je pro dialyzované taková cesta extrémně náročná po fyzické i psychické stránce. Většina do Česka cestuje několik dní a jejich zdravotní stav se tak výrazně zhoršuje. Proto se snažíme zajistit maximálně plynulý transfer s co největší podporou a servisem, který jsme schopni zajistit.

Mezi naše pacienty už nyní patří například 28letá Sofie, mladá lékařka, jejíž manžel pracuje ve vojenské nemocnici v Kyjevě, a která by si moc přála transplantaci ledviny. Nebo Nikolai, který s manželkou cestoval téměř pět dní a po cestě stihl dialýzu ve městě Ivano-Frankvist, které bylo hned druhý den také bombardováno. Nebo Kataryna, které u nás lékaři potvrdili tušení, že čeká vymodlené miminko – na Ukrajině jí těhotenství nebylo doporučováno, naši lékaři s největší pravděpodobností ale Kataryně pomohou její sen splnit …

Je pro nás těžko představitelné, že by práce s těmito lidmi skončila jejich ubytováním a napojením na dialýzu. Proto jsme se všemi pacienty v denním kontaktu a snažíme se o jejich začlenění do „normálního“ života. A rádi bychom v tom pokračovali i nadále.

Snažíme se dialyzovaným pacientům poskytnout maximální podporu a pomoc zorientovat se v cizí zemi. Bohužel začínají docházet nejen kapacity ubytovací, ale i další zdroje, které jsme na projekt vyčlenili.

NA CO KONKRÉTNĚ BUDOU PENÍZE Z TÉTO SBÍRKY POUŽITY?

  • příspěvek na zajištění transferu (pohonné hmoty)
  • příspěvek na ubytování – vybavení sociálních bytů
  • příspěvek na stravu
  • příspěvek na tlumočení / překlady lékařských zpráv
  • doplatky na léky –  dialyzační léčba je z hlediska doplatků náročná a většina pacientů má navíc další přidružené zdravotní komplikace
  • zdravotní pomůcky – zejména pro pacienty z řad seniorů
  • materiální pomoc

Pokud je to možné, snažíme se vždy hledat cesty, jak tyto věci pokrýt z vlastních nákladů nebo je zajistit na bázi dobrovolnictví bezplatně. Ne vždy je to ale možné a vzhledem k rostoucímu zájmu o pomoc ze strany dialyzovaných pacientů z Ukrajiny, je situace v tomto režimu dlouhodobě neudržitelná.

Pokud vám připadá myšlenka projektu a naše pomoc smysluplná, budeme rádi za vaši podporu. Finance v plné výši využijeme v péči o dialyzované pacienty z Ukrajiny, kteří jsou úplně stejní lidé jako kdokoliv z nás, ale v tuhle chvíli nemají nic z toho, co je pro nás často tak samozřejmé a běžné…proto pomáháme. Protože můžeme. Protože chceme.

https://www.donio.cz/pomoc-ukrajinskym-pacientum-v-dialyzacnim-programu