Důstojný odchod pomáhá dialyzovaným pacientům z Ukrajiny

Pomáháme hledat cestu…nejen dialyzovaným pacientům z Ukrajiny

Nezisková organizace Důstojný odchod podporuje domácí paliativní péči a domácí hospice, aby nevyléčitelní pacienti mohli důstojně umírat v domácím prostředí, ve společnosti nejbližší rodiny a přátel. Nyní se ale zaměřuje také na péči - nejen lékařskou - o dialyzované pacienty z Ukrajiny.

Dialýza a.s. v začátku válečného konfliktu na Ukrajině spustila projekt zaměřený na pomoc dialyzovaným ukrajinským pacientům. Krom špičkové zdravotnické péče zajišťuje aktuálně také ubytování, stravu, materiální pomoc a komplexní servis 11 dialyzovaným pacientům a jejich zhruba 20 rodinným příslušníkům. A právě tento projekt Důstojný odchod zaštítil.

Rádio Ukrajina pozvalo ředitele neziskové organizace Důstojný odchod z.ú. , Mgr. Adama Cardu, do jejich studia a vy se můžete v přepisu jejich rozhovoru dozvědět o celém projektu více...

MODERÁTOR: Nezisková organizace Důstojný odchod z.ú. se momentálně soustředí na ošetřovatelskou zdravotní a další péči pro příchozí z Ukrajiny. Se mnou je tady pan ředitel Adam Carda. Dobrý den.

ADAM CARDA, ředitel nadace Důstojný odchod z.ú.: Dobrý den.

Pane řediteli, můžete nám popsat váš projekt a proč je pomoc pro dialyzované pacienty tak důležitá?

Určitě. Pomoc pro dialyzované pacienty je důležitá v tom, že dialyzovaný pacien bez léčby vydrží opravdu jenom v řádu několika málo dnů, než začne mít zdravotní komplikace a začne mu vlastně kolabovat organismus. A právě ten čas je poměrně zásadní, protože když se chcete vydat z Ukrajiny sem k nám, tak je to načasování složité. Cesta zabere nějaký čas, pak vás čeká návštěva asistenčního centra a vyřízení veškeré dokumentace...a stihnout vše maximálně do tří čtyř dnů, kdy je zkrátka to krizové období, kdy člověk musí mít pravidelnou dialyzační léčbu, je opravdu náročné. Proto se spousta pacientů z Ukrajiny bojí vlastně odejít, protože se obávají toho, že by včas nenašli tu správnou péči. A proto vlastně Dialýza a.s., která provozuje dialyzační středisko v Berouně, přišla s myšlenkou projektu, který se opravdu snaží dialyzovaným pacientům z Ukrajiny pomáhat od A do Z. Od prvního kontaktu s pacienty, přes asistenci v průběhu jejich cesty, kdy tou podporou nějakým způsobem dokážeme z uprchlíků "shodit" obavy, které z průběhu cesty a vlivu na jejich zdravotní stav mají. Protože když vidí, že je v podstatě všechno na 100% zorganizované a v ideálním případě všechno klapne téměř na minuty přesně, když to tak řeknu, tak to může být samozřejmě důvod, který jim umožní se rozhodnout třeba opustit svojí zemi a nevystavovat se tak dalšímu nebezpečí. 

Jak Váš projekt vznikl? Hned na začátku válečného konfliktu, ještě v zimě?

Přesně tak. Vznikl úplně na začátku, kdy vlastně vedení berounské dialýzy přišlo s nápadem pomoci ukrajinským dialyzovaným pacientům. Vzhledem k tomu, že samozřejmě na dialýze pracují zejména sestřičky, doktoři a je to zdravotní odborný personál, tak neměli úplně kapacity na to, aby mohli takový projekt nějakým způsobem organizovat. Proto vlastně nezisková organizace Důstojný odchod, která se primárně specializuje hlavně na paliativní péči, se rozhodla v tuhle chvíli zaměřit pomoc i na tento projekt. My jsme dali ve spolupráci s Dialýzou a.s. dohromady koncept projektu, zajistili potřené textace a překlady a vyhlásili jsme, že nabízíme tuto pomoc dialyzovaným pacientům z Ukrajiny. Samozřejmě jsme pro šíření informací využili sociální sítě, komunikovali jsme s ambasádou, s ukrajinskými nemocnicemi, prostě jsme využili všechny  možné kanály...a hned druhý den jsme měli první dva pacienty. Takže ono opravdu ta odezva byla blesková a bylo vidět, že ta potřeba pompoci a poptávka opravdu je a bude.

Máte nějaké řekněme partnery nebo sponzory?

Ano, určitě nám hodně pomohla Nadace Tipsport, která v podstatě zajistila jednak ubytování pro velkou část těchto pacientů. To je velmi důležité, protože pacienti musí být samozřejmě v dosahu dialyzačního střediska. Nebylo by úplně vhodné, aby dojížděli každý druhý, třetí den nějakých sto kilometrů nebo ještě delší vzdálenost. Takže to byla velká podpora a samozřejmě velmi důležitá je i finanční pomoc, která šla například na zajištění stravování a základních materiálních věcí. Protože opravdu můžu potvrdit, že většina pacientů přijela s jednou igelitkou a třeba ještě v pantoflích. Takže ten útěk z jejich země byl opravdu narychlo.

A u toho bych se právě zastavila, jestli můžete být konkrétnější. Jak pomáháte konkrétně,  co se týče nejen té lékařské péče ale i třeba bydlení, financí a další materiální pomoci?

Když pacienta přijmeme, můžeme ho vyzvednout přímo v asistenčním centru a přivezeme ho k nám do Berouna. První určitě proběhne návštěva nefrologické ambulance a zahájení potřebné léčby, protože to je samozřejmě to nejurgentnější, následně se řeší bydlení. Máme vlastně k dispozici jednu budovu, kde je několik bytových jednotek, které využíváme pro tyhle účely. Tam vlastně většina pacientů z Ukrajiny v současné chvíli bydlí. Dále doprovázíme například na úřady nebo k lékařům, pomáháme s jazykovými kurzy a celkově začleňováním do společnosti nebo pracovního procesu. A samozřejmě zajišťujeme i finanční pomoc co se týče takových těch běžných věcí, jako můžou být například dioptrické brýle nebo prostě opravdu to, co potřebuji k běžnému životu a zkrátka si nestihli vzít. A také v rámci finančního daru od Nadace Tipsport jsme zprostředkovali pacientům a jejich rodinám stravování ve formě teplých obědů.

Dá se říct, kolika pacientům aktuálně pomáháte?

Určitě.  dialyzačním střediskem prošlo již 15 pacientů, nicméně v současné době je jich tam stabilně 11. Ti 4 to byla v podstatě taková takzvaná přechodná dialýza, kdy oni byli na cestě ještě někam dál a využili toho, že jeli kolem dialyzačního střediska nebo jsme jim poskytli časově omezenou péči. A kromě pacientů musíme počítat i s rodinnými příslušníky, kterým samozřejmě pomáháme také, takže v současné chvíli máme pod naší péčí vlastně téměř 30 osob.

Mohl byste se podělit o nějaký konkrétní příběh?

Zajímavý příběh je například to, že mezi pacienty je mladá lékařka přímo z Charkova, která by v podstatě mohla hned pomáhat přímo v nemocničním zařízení. Ale samozřejmě je tu problém s atestací a s tím ouvisejícím srovnáváním vzdělávání. A s tímto také pomáháme. Máme tam i několik zdravotních sestřiček, které bychom také rádi zapojili hned do pracovního procesu, protože zdravotníků je opravdu poměrně málo a myslím si, že do budoucna s tím, že uprchlíci neustále přibývají, se ten zdravotní personál se znalostí ukrajinštiny bude určitě hodit. A to ať už v zařízení u nás nebo kdekoli jinde.

Určitě bych ještě zmínil příběh jednoho seniora, který opravdu byl ten případ, který přijel s igelitkou a v pantoflích. Je to hudebník, který byl řekněme opravdu v takovém zuboženém stavu, protože ta cesta na něj byla dlouhá a už je ve vysokém věku, je mu skoro 70 let. Největší radost mu udělalo to, když jsme  mu druhý nebo třetí den zajistili kytaru. Od té doby na ni neustále hraje a opravdu je vidět že pookřál.

A je to jeden z těch případů, kdy se staráte i o jeho rodinu, nebo je sám?

Přijel se svojí podobně starou sestrou a bydlí společně, vzájemně si hodně pomáhají. Samozřejmě pokud pak dorazí další rodinní příslušníci, nejčastěji to jsou ženy s dětmi, tak se samozřejmě postaráme i o ně, takže se snažíme zajistit to bydlení a servis opravdu všem.

Kde vás mohou kontaktovat další zájemci, případně jak mají postupovat?

Ten postup je jednoduchý. Na webových stránkách dialyzačního střediska v Berouně a je to www.dialyzaberoun.cz, tak tam je přímo už hned na hlavní stránce i s ukrajinskými popisky odkaz, kde naleznete odkaz na naší projektovou koordinátorku a kontakt na ní. A samozřejmě s ní už je možné se spojit jak telefonicky tak přes WhatsApp, Telegram nebo sociální sítě a my už se pak o celou záležitost postaráme. Je možné nás opravdu kontaktovat 24 hodin denně, takže není třeba se bát kontaktovat nás i v pozdějších hodinách, opravdu reagujeme a snažíme se co nejpružněji každou situaci vždycky vyřešit.

Vzhledem k tomu že válka trvá a i kdyby teď přestala, tak je spoustu nemocnic nebo středisek na Ukrajině zničených. Jste připraveni na to, že se jedná skutečně o dlouhodobou pomoc a to nejenom v řadu měsíců, ale i třeba v řádu let?

Já si myslím že to je skoro daná věc, že to tak bude. Protože opravdu, to jste řekla správně, veškerá infrastruktura a nemocniční péče je na Ukrajině v kdo ví jakém stavu. My máme samozřejmě informace z některých napadených měst, ale myslím si že dokud válka neskončí a člověk se tam nepojede podívat, tak si jen těžko lze představit skutečný rozsah škod.

A samozřejmě dialyzační střediska jsou i technologicky vysoce sofistikovaná zařízení, která pokud dojde opravdu k nějakému útoku na nemocniční budovu, tak je možné, že třeba několik měsíců nebudou schopni obnovit péči. Tím pádem se jedná stoprocentně o dlouhodobý projekt a my předpokládáme, že z těch jedenácti současných pacientů, které máme v péči, tak většina bude potřebovat péči skutečně dlouhodobě. Od některých máme i přesné infomace o střediscích, ve kterých se dialyzovali na Ukrajině - některá jsou zcela uzavřená, jiná omezila péči tak, že nedokáží poskytnout dialýzu v potřebném rozsahu.

Dá se očekávat, že někdo z vašich klientů, zmiňoval jste třeba zdravotní sestřičku, tady třeba zůstane nastálo?

Přiznám se, že aktuálně teď nemám k tomuto potřebné informace. Nemluvil jsem s nimi přímo, ale myslím si, že hodně z nich má tu tendenci zůstat. Nicméně je to samozřejmě otázka. Pokud by válka skončila co nejdříve, tak věřím, že někteří z nich se rádi vrátí, nicméně čím déle tady budou, tak tím si myslím, že se víc adaptují a pak už třeba se jim nebude chtít nazpět.

To byl ředitel neziskové organizace důstojný odchod Adam Carda. Já vám mockrát děkuji. Pojďme ještě na závěr připomenout webové stránky, kam se případní zájemci můžou obrátit

Určitě je to www.dialyzaberoun.cz a já bych jenom doplnil, že pomoc není určena jen pro pacienty v hemodialyzačním programu, ale také v programu peritoneální dialýzy a případně i domácí dialýzy. Takže opravdu pokrýváme veškeré dialyzační způsoby léčby. A my jsme schopni zajistit péči pacientům ve všech těchto zmíněných programech.

Já vám děkuji mnohokrát a přejí krásné odpoledne.

Děkuji. Nashledanou

Rozhovor v originálním znění si můžete přečíst nebo poslechnout ZDE.